Plays: Medeia

Gwynewth Lewis - Medeia

'Rwy'n cerdded ln greulon - a chreulonach fyth Yw'r ffordd y gosodais fy meibion arni.'

Medeia - wyres yr Haul, sy'n briod gwr meidrol, Iason. Er iddi ddefnyddio ei doniau hud i'w helpu, mae e'n ei bradychu hi a'u meibion. Yn ei hargyfwng, mae Medeia'n troi at ei phwerau goruwchnaturiol - gyda chanlyniadau erchyll.

Dyma drasiedi fawr Euripides am chwant a marwolaeth.

Daw geiriau Gwyneth Lewis chyfoesedd i'r ddrama glasurol hon a gomisiynwyd gan CBAC a Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma'r drydedd ddrama i'r bardd ei chyhoeddi - y ddwy arall yw: Y Storm (2012) cyfieithiad o The Tempest Shakespeare a lwyfannwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru, a drama wreiddiol, Clytemnestra, a berfformiwyd gan Sherman Cymru (2012).

Bookmark this page / Llyfrnodi gyda