Bywgraffiad Gwyneth Lewis

Gwynewth Lewis

Apwyntiwyd Gwyneth Lewis yn Fardd Cenedlaethol cyntaf Cymru o 2005-06.

Cyhoeddodd wyth chyfrol o farddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg, yn cychwyn gyda Sonedau Redsa (Gomer, 1990), cerdd hir i'w merch fedydd yn ynysoedd y Philippine. Cyrhaeddodd Cyfrif Un ac Un y Dri (Barddas, 1996) restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn ac enillodd Y Llofrudd Iaith (Barddas, 1999) y brif wobr. Perfformiwyd y cerddi fel drama gan fyfyrwyr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Cyhoeddwyd Tair Mewn Un: Cerddi Detholedig gan Barddas yn 2005, ac enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012.

Cyfansoddodd Gwyneth y geiriau ar flaen Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Mae Gwyneth hefyd wedi ysgrifennu geiriau dwy opera i blant ac oratorio i Gorws Opera Genedlaethol Cymru a chantorion amatur. Bu Gwyneth yn Fardd Preswyl yn Adran Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Yn Saesneg cyhoeddodd Parables & Faxes (Bloodaxe, 1995), Zero Gravity (Bloodaxe, 1998) a Keeping Mum (Bloodaxe 2003), cyfrol sy'n cynnwys cyfieithiad rhannol o'r Llofrudd Iaith. Mae Gwyneth wedi ysgrifennu dau lyfr ffeithiol: Sunbathing in the Rain (Flamingo, 2002), yn ymdrin ag iselder ysbryd, a Two in a Boat (Fourth Estate, 2005) yn adrodd hanes mordaith o Gaerdydd i Ogledd Affrica, yn dilyn trywydd y farchnad lo o'i phorthladd genedigol.

Gwynewth Lewis

Cafodd Gwyneth ei haddysg yn Ysgol Gyfun Rhydfelen ac enillodd y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd yn y Barri (1977) a Llanelwedd (1978). Astudiodd Saesneg yng Nghaergrawnt a threuliodd dair blynedd yn yr Unol Daleithiau fel Cymrodor Harkness. Aeth i Rydychen i ysgrifennu doethuriaeth ar waith Iolo Morganwg cyn dychwelyd i Gymru a gweithio fel cynhyrchydd teledu. Gadawodd y BBC i ysgrifennu'n amser llawn yn 2002. Mae'n aelod o'r Academi ac yn Gymrawd NESTA, ac yn Gymrawd er Annrhydedd ym Mhrifysgolion Caerdydd, Lerpwl a Bangor.. Treuliodd 2008-09 ym mhrifysgol Harvard a 2009-10 yn Gymrawd yn Stanford, California. Yn 2010 enillodd wobr Cholmondely y Gymdeithas Awduron, yn cydnabod corff o waith nodedig.

O 2012-13 mae Gwyneth yn Gymrawd y Royal Literary Fund ym Mhrifysgol Abertawe.

Llyfrnodi gyda/ Bookmark this page: